آخه چرا بعضی ها بوغغغغغغ!!!

سر : عزیزم میتونی امروز بیای ببینمت؟
دختر : نه فامیلمون اینا از خارج اومدن نمیشه
پسر : باشه
فرداش : عزیزم امروز میای بریم سینمااا ؟!
دختر : نه ...آخه کلی درس دارم باید بخونمشون ...
...پسر : باشه
دو روز بعد
پسر : عزیزم فردا میتونی بیای بریم پارک چیتگر ؟!دوستام همه با دوست دختراشون دارن میان
دختر : نه به خداااا .... فردا دعوتیم خونه عموم ایناااا
پسر : باشه
فرداش دختر : عزیزم ، امشب شام بریم بیرون ..؟!
پسر : آآآآآااااااای ...چرا زودتر نگفتی عزیزم ؟! با دوستام قرار استخر گذاشتم که
دختر : برووووووو با دوستاااااااااات استخر ...اونا برات مهم ترن ...بروووووووووو میدونی چیه تو اصلا" لیاقت منو نداری به دردت همون دخترای ایکبیری میخورن و تلفن قطع میشود

و کشف روحیات زنان همچنان در دست بررسی است :| :| :|

پسر : عزیزم میتونی امروز بیای ببینمت؟ دختر : نه فامیلمون اینا از خارج اومدن نمیشه پسر : باشه فرداش : عزیزم امروز میای بریم سینمااا ؟! دختر : نه ...آخه کلی درس دارم باید بخونمشون ... ...پسر : باشه دو روز بعد پسر : عزیزم فردا میتونی بیای بریم پارک چیتگر ؟!دوستام همه با دوست دختراشون دارن میان دختر : نه به خداااا .... فردا دعوتیم خونه عموم ایناااا پسر : باشه فرداش دختر : عزیزم ، امشب شام بریم بیرون ..؟! پسر : آآآآآااااااای ...چرا زودتر نگفتی عزیزم ؟! با دوستام قرار استخر گذاشتم که دختر : برووووووو با دوستاااااااااات استخر ...اونا برات مهم ترن ...بروووووووووو میدونی چیه تو اصلا" لیاقت منو نداری به دردت همون دخترای ایکبیری میخورن و تلفن قطع میشود  و کشف روحیات زنان همچنان در دست بررسی است  :| :| :| @[453198098084705:274:با قلــبـی پـر احــســاس مــینویـســم]
/ 1 نظر / 24 بازدید
سارا

آرههههههههه راس میگی بااینکه خودم دخترم ولی اینو راس میگی