ماجرای شراب و خر !!! (خیلی جالبه)

پدری برای آنکه از مضرات شراب پسرش را آگاه کند,جلوی یک خر,شراب گذاشت و خر به شراب لب نزد!

پدر به پسر گفت:دیدی فرزند عزیزم؟حالا چه نتیجه ای میگیری؟

پسر گفت:نتیجه میگیرم هر کی مشروب نخوره، خره !!!

/ 1 نظر / 15 بازدید