غم

دل بسته‌ام چو غنچه به راه نسیم صبح

بو تا که بشکفد گلم از بوی همدمی

 

راهی نرفته‌ام که بپرسم زِ رهروی

رازی نجسته‌ام که بگویم به محرمی

 

صد جو زِ چشم راندم و این خاصیّت نداد

کز هفت بحر فیض ، به خاکم رسد نمی

 

نگذاشت کبر ، وسوسة عقل بلفضول

تا دیو نفس ، سجده برد پیش آدمی

 

احوال آسمان و زمین و بشر مپرس

طفلی و خاک توده‌ای و نقش درهمی

 

در دفتر حیات بشر کس نخوانده است

جز داستان مرگ ، حدیث مسلمی

 

در این حدیث نیز ، حکیمان به گفتگو

افزوده‌اند عقدة مبهم به مبهمی

 

نخوت زِ سر بِنِه که به بازار کبریا

سرمایة دو کون ، نیرزد به درهمی

 

گیرم بهشت گشت مقرّر ، تو را چه سود

کاندر ضمیر تافته داری جهنّمی ؟

 

افراسیاب خون سیاووش می‌خورد

ما بی‌خبر نشسته ، به امیّد رستمی

 

از حدّ خویش پای فزونتر کشی « سنا »

گر دور چرخ ، با تو مدارا کند کمی

/ 0 نظر / 12 بازدید