دو نمونه شعر با لهجه گلپایگانی

نفس گرفته از آلودگی و دم و دود
هوای پاک رکیبدار و ابللونش کو ؟


پیاده رفتن مردم دیه ور افتاده س
جون تو شهر زیاده حال و جونش کو ؟


کجاست شادی و شوق بچا به خاطر عید ؟
ز رخت عید نگو. گیوه و تومونش کو ؟


نشاط پیرو جوون وقت چوق پل بازی
ز روز سیزده دم نهر سنجونش کو ؟


عروسیای مفصل که تا سحر میرفت
صدای ساز (محمد) به کهکشونش کو؟


شبای خرمنو صحرا و گرت نقره ماه
طلای قبه گندم کجاست و «چون»ش کو ؟


هوای صاف و سر پشتبون و بو کاگل
ستاره‌های دلنگون از آسمونش کو ؟


شبای مارمضون و سح که دل خوش بود
به شور و حال مناجات مومنونش کو ؟


نه برف مثل قدیما میاد و نه بارون
کجاست رحمت حق شکر بندگونش کو؟


شبای کُرده به کوه رفتناو اون برفا
که میرسوند حیاطا به پشتبونش کو؟


زمین خشک ترک خورده تاق مونده دنش
که فیض رحمتو سول گاز ناودونش کو؟


فضای باغ و چمن از غلاغ پر غوغاست
نوای بلبل سرمستو و نغمه خونش کو؟


سکوت غم به پر و پای کوه پیچیدس
صدای خلمه و آواز بچ چوپونش کو ؟


جلیز ملک فقستون و گرمکاش چه شد؟
خیار گل به سر سبز وانشونش کو ؟


زمرغ یخ زده دیه نمیتوان فهمید
که از کدام دیارستو کلکلونش کو؟


همه به فکر دلارند و نرخ سکه و ارز
رواج سکه پر برکت قرونش کو؟


درخت سنجت ناراستی فراونه
صنوبری که زند دم ز راستونش کو؟


نپرسد اهل دلی از ( سعیدی ) احوالی
که لطف طبع سخن پرور روونش کو؟

۲

من احمد آخاله م از تبار گلفاگون
که لک زده ست دلم بخ دیار گلفاگون


جهنم است ز دود و دم هوا. تیرون،
بهشت اگه طلبی رو به دار گلفاگون


به عطر یونهٔ تل سنجون دمی خوش باش
نزیک شاخوئی و سبزه زار گلفاگون


به کوچری برو و پا مینکولی بنشین
به اختخون هو ببین آبشار گلفاگون


به وخت یونجی گل قرمزا به صحرا رو
ببین کرارت دشتو بهار گلفاگون


شویت کوهی، تره و پافغلاق و ریش قازی
شقایق و سمن داغدار گلفاگون


به کولخرون که بری گله‌ها تماشائیس
به وخت زی کشی و گوچ گدار گلفاگون


چرنگی ظور تابسون تو حلویی گرما
اگه هوس کنی او دوغ خیار گلفاگون


چلو کباب هوس نمکنی به مدت عمر
زشیر پر مرق و تامدار گلفاگون


رجال شهر زیادند ول حیف
یه قدمی نمیلند جلو بهر کار گلفاگون


اوهی آخاله که خارج اقامتت گردید
چکا دلت نشده بی‌قرار گلفاگون


اگه وخسی بیای و در وطن کار کنی
رسد به صبح شب انتظار گلفاگون


به نیک نفسی و وردوم و یاکدامانی
چو حوریان بهشتند نگار گلفاگون


هزار و سیصد و هشتاد ویک به فروردین
نوشتم این اثر از یادگار گلفاگون


که زندگی هست نفسی و عمر آب روان
مسافریم همه در گذار گلفاگون


به چشم حسودان کور دل وخسا
به مین منقل دود کن کجار گلفاگون


نگر دمبه تلونی به عمر. جونبخشی
به حق آب و گل پا دوار گلفاگون

/ 0 نظر / 184 بازدید