جک جدید سال

یه روز یه عالم ترک زبان میره سبزی فروشی تا کاهو بخره
عوض اینکه کاهوهای خوب را سوا کند.
 همه ی کاهو های نامرغوب را سوا میکنه و میخره . ازش می پرسند چرا اینکار را کردی
 میگه : صاحب سبزی فروشی پیرمرد فقیری هست. مردم همه ی کاهوهای خوب را میبرند و این کاهوها روی دست او میمانند
و من بخاطر اینکه کمکی به او بکنم اینها را میخرم .
 اینها را هم میشود خورد. ...
این عالم کسی نبود جز عارف بزرگ آقا سید علی قاضی تبریزی (ره)
خدایش غریق در رحمتش کند.

/ 0 نظر / 15 بازدید