چرا عروس لباس سفیدمی پوشه ؟(طنز)

چرا عروس لباس سفیدمی پوشه ؟(طنز) www.taknaz.ir
 
پسر کوچولویی در مراسم عروسی از مادرش پرسید: “مامان، چرا دختره لباس سفید پوشیده؟

” مامانش گفت:

“این تو عروسی ها یه رسم هست که عروس لباس سفید بپوشه، بخاطر اینکه عروس خیلی خوشحاله و امروز بهترین روز زندگیشه.”

پسر یه خورده فکر کرد و گفت: ” خوب چرا پسره (داماد) لباس مشکی پوشیده؟”
 
/ 0 نظر / 22 بازدید