اس ام اس های فلسفی عرفانی شماره 2

- آرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت مبدل شود که همه‌ی انسان‌ها برابرند (مارتین لوتر‌کینگ)

2- بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی (رودی)

3- قطعاً خاک و کود لازم است تا گل سرخ بروید. اما گل سرخ نه خاک است و نه کود (پونگ)

4- بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و درانسان چیزی بزرگتر از فکر او (همیلتون)

5- عمر آنقدر کوتاه است که نمی‌ارزد آدم حقیر و کوچک بماند (دیزرائیلی)

6- چیزی ساده تر از بزرگی نیست آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است (امرسون)

7- به نتیجه رسیدن امور مهم ، اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد (چاردینی)

8- آنکه خود را به امور کوچک سرگرم می‌کند چه بسا که توانای کاهای بزرگ را ندارد (لاروشفوکو)

9- اگر طالب زندگی سالم و بالندگی ‌رو می باشیم باید به حقیقت عشق بورزیم (اسکات پک)

10- زندگی بسیار مسحور کننده است فقط باید با عینک مناسبی به آن نگریست (دوما)

11- دوست داشتن انسان‌ها به معنای دوست داشتن خود به اندازه ی دیگری است (اسکات پک)

12- عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری در جهت ارتقای رشد دومی (اسکات پک)

13- ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده‌ایم می‌توانیم هدایت کنیم (اسکات پک)

14- جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست (محمد حجازی)

15- هنر کلید فهم زندگی است (اسکار وایله)

16- تغییر دهنرگان اثر گذار در جهان کسانی هستند که بر خلاف جریان شنا می‌کنند (والترنیس)

17- اگر زیبایی را آواز سر دهی ، حتی در تنهایی بیابان ، گوش شنوا خواهی یافت (خلیل جبران)

18- روند رشد، پیچیده و پر زحمت است و در درازای عمر ادامه دارد (اسکات پک)

19- در جستجوی نور باش، نور را می‌یابی (آرنت)

20- برای آنکه کاری امکان‌پذیر گردد دیدگان دیگری لازم است، دیدگانی نو (یونک)

21- شب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم (دوروستان)

22- آدمی ساخته‌ی افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز می‌اندیشیده است (مترلینگ)

23- اگر دریچه های ادراک شسته بودند،انسان همه‌ چیز را همان گونه که هست می‌دید:بی‌انتها (بلیک)

24- برده یک ارباب دارد اما جاه ‌طلب به تعداد افرادی که به او کمک می‌کنند (بردیر فرانسوی)

25- هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید زیرا در عمل خواهید دید که همیشه وقت کم و کوتاه است (فرانکلین)

26- نباید از خسته بودن خود شرمنده باشی بلکه فقط باید سعی کنی خسته آور نباشی (هیلزهام)

27- هر قدر به طبیعت نزدیک شوی ، زندگانی شایسته تری را پیدا می‌کنی (نیما یوشیج)

28- اگر زمانی دراز به اعماق نگاه کنی آنگاه اعماق هم به درون تو نظر می‌اندازند (نیچه)

29- زیبائی در فرا رفتن از روزمره ‌گی‌هاست (ورنر هفته)

30- برای کسی که شگفت ‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ ای وجود ندارد (اشنباخ)

31- تفکر در باب خوشبختی ، عشق ، آزادی ، عدالت ، خوبی و بدی، تفکر درباره‌ی پرسش‌هایی که بنیاد هستی ما را دگرگون می‌کند (ادگارمون)

32- «عقلانیت باز» آن عقلانیتی است که فراموش نمی‌کند که «یکی» در «چند» است و «چند» در «یکی» (ادگارمون)

33- آرامش، زن دل‌انگیزی است که در نزدیکی دانایی منزل دارد (اپیکارموس)

34- هیچ چیزدر زیر خورشید زیباتر از بودن در زیر خورشید نیست (باخ‌من)

35- تنها آرامش و سکوت سرچشمه‌ی نیروی لایزال است (داستایوفسکی)

36- با عشق،زمان فراموش می شود و با زمان هم عشق

37- علت هر شکستی،عمل کردن بدون فکر است (الکس‌مکنزی)

38- من تنها یک چیز می‌دانم و آن اینکه هیچ نمی‌دانم (سقراط)

39- دانستن کافی نیست،باید به دانسته ی خود عمل کنید (ناپلئون هیل)

40- تپه‌ای وجود ندارد که دارای سراشیبی نباشد! (ضرب‌المثل ولزی)

41- خداوند، روی خطوط کج و معوج، راست و مستقیم می‌نویسد (برزیلی)

42- تو ارباب سخنانی هستی که نگفته‌ای ، ولی حرفهایی که زده‌ای ارباب تو هستند (ضرب‌المثل تازی)

43- تا زمانیکه امروز مبدل به فردا شود انسان‌ها از سعادتی که در این دم نهفته است غافل خواهند بود (ضرب‌المثل چینی)

44- بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم (جانسون)

45- اگر می‌بینی کسی به روی تو لبند نمی‌زند علت را در لبان فرو بسته ی خود جستجو کن (دیل کارنگی)

46- شیرینی یکبار پیروزی به تلخی صد بار شکست می‌ارزد (سقراط)

48- ضعیف‌الاراده کسی است که با هر شکستی بینش او نیز عوض شود (ادگار‌ آلن‌پو)

49- به جای اینکه به تاریکی لعنت بفرستی یک شمع روشن کن (ضرب‌المثل چینی)

50- برای اینکه بزرگ باشی نخست کوچک باش (ضرب‌المثل هندی)

51- برای اینکه پیش روی قاضی نایستی، پشت سر قانون راه برو (ضرب‌المثل انگلیسی)

52- به کارهای زشت عادت مکن زیرا ترک آن دشوار است (ضرب‌المثل فارسی)

53- مانند علما بنویس و مانند توده مردم حرف بزن (ضرب‌المثل هندی)

54- بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی‌وفاست(حضرت علی علیه‌السلام)
انتخاب با توست ، میتوانی بگوئی : صبح به خیر خدا جان

یا بگوئی : خدا به خیر کنه ، صبح شده . .

( وین دایر )

-_-_-_-_-_-_-_-_-_فارسی موبایل_-_-_-_-_-_-_-_-_-

اگر در کاری موفق شوی ، دوستان دروغین و دشمنان واقعی

بدست خواهی آورد . . .

-_-_-_-_-_-_-_-_-_فارسی موبایل_-_-_-_-_-_-_-_-_-

قلب شکستن هنر انسان هاست ، گر شکستی قلبی

فردا میشکند دگری قلب تو را . . .

-_-_-_-_-_-_-_-_-_فارسی موبایل_-_-_-_-_-_-_-_-_-

عالم محضر خداست ، پس در محضر او گناه نکنیم . . .

-_-_-_-_-_-_-_-_-_فارسی موبایل_-_-_-_-_-_-_-_-_-

زندگی کتابی است پر ماجرا ، هیچگاه آن را به خاطر یک ورقش دور نینداز . . .

-_-_-_-_-_-_-_-_-_فارسی موبایل_-_-_-_-_-_-_-_-_-

مثل ساحل آرام باش ، تا مثل دریا بی قرارت بتشند . . .

-_-_-_-_-_-_-_-_-_فارسی موبایل_-_-_-_-_-_-_-_-_-

جائی در پشت ذهنت به خاطر بسپار ، که اثر انگشت خداوند بر همه چیز هست . . .

-_-_-_-_-_-_-_-_-_فارسی موبایل_-_-_-_-_-_-_-_-_-

یک دوست وفادار تجسم حقیقی از جنس آسمانی هاست

که اگر پیدا کردی قدرش را بدان . . .

-_-_-_-_-_-_-_-_-_فارسی موبایل_-_-_-_-_-_-_-_-_-

همیشه خواستنی ها داشتنی نیست ، همیشه داشتنی ها خواستنی نیست . . .

-_-_-_-_-_-_-_-_-_فارسی موبایل_-_-_-_-_-_-_-_-_-

بیا لبخند بزنیم بدون انتظار هیچ پاسخی از دنیا . . .

-_-_-_-_-_-_-_-_-_فارسی موبایل_-_-_-_-_-_-_-_-_-

به کم نور ترین ستاره ها قانع باش ، چراکه چشم همه به سوی پر نور ترین

ستاره هاست . . .

-_-_-_-_-_-_-_-_-_فارسی موبایل_-_-_-_-_-_-_-_-_-

فکر کردن به گذشته ، مانند دویدن به دنبال باد است . . .

-_-_-_-_-_-_-_-_-_فارسی موبایل_-_-_-_-_-_-_-_-_-

کسی که به فکر درست کردن آینده خودش نیست ، نمیتونه آینده کسی باشه . . .

-_-_-_-_-_-_-_-_-_فارسی موبایل_-_-_-_-_-_-_-_-_-

آدمی ساخته افکار خویش است ، فردا همان خواهد شد که اروز به آن می اندیشد . . .

-_-_-_-_-_-_-_-_-_فارسی موبایل_-_-_-_-_-_-_-_-_-

امروز را برای ابراز احساس به عزیزانت غنمینت بشمار

شاید فردا احساس باشد اما عزیزی نباشد . . .

-_-_-_-_-_-_-_-_-_فارسی موبایل_-_-_-_-_-_-_-_-_-

هیچ وقت به خدا نگو یه مشکل بزرگ دارم

به مشکل بگو من یه خدای برزگ دارم . . .

-_-_-_-_-_-_-_-_-_فارسی موبایل_-_-_-_-_-_-_-_-_-

اگر صخره و سنگ در مسیر رودخانه زندگی نباشد

صدای آب هرگز زیبا نخواهد شد . . .

-_-_-_-_-_-_-_-_-_فارسی موبایل_-_-_-_-_-_-_-_-_-

کسی را که امیدوار است هیچگاه نا امید نکن ، شاید امید تنها دارائی او باشد . . .

-_-_-_-_-_-_-_-_-_فارسی موبایل_-_-_-_-_-_-_-_-_-

شاد بودن تنها انتقامی است که میتوان از دنیا گرفت ، پس همیشه شاد باش . . .

-_-_-_-_-_-_-_-_-_فارسی موبایل_-_-_-_-_-_-_-_-_-

توی دنیا دو نفر باش یکی واسه خودت و یکی برای دیگری

واسه خودت زندگی کن و برای دیگری زندگی باش . . .

-_-_-_-_-_-_-_-_-_فارسی موبایل_-_-_-_-_-_-_-_-_-

زنده بودن را به بیداری بگذرانیم ، چرا که سالها به اجبار خواهیم خفت . . .

-_-_-_-_-_-_-_-_-_فارسی موبایل_-_-_-_-_-_-_-_-_-

هیچ گاه از دوست داشتن انصراف نده ، حتی اگه بهت دروغ گفت

بازم بهش فرصت جبران را بده . . .

-_-_-_-_-_-_-_-_-_فارسی موبایل_-_-_-_-_-_-_-_-_-

همیشه یادمان باشد که زندگی پیمودن راهی برای رسیدن به خداست

و قدم هایمان باید طوری باشد که حتی دانه کشی زیر پایمان له نشود . . .

-_-_-_-_-_-_-_-_-_فارسی موبایل_-_-_-_-_-_-_-_-_-

برای روز های بارانی سایه بانی باید ساخت / برای روزهای پیری اندوخته ای باید داشت . . .

-_-_-_-_-_-_-_-_-_فارسی موبایل_-_-_-_-_-_-_-_-_-

زندگی همچون بادکنکی است در دستان کودکی

که همیشه ترس از ترکیدن آن لذت داشتن آن را از بین میبرد . . .

-_-_-_-_-_-_-_-_-_فارسی موبایل_-_-_-_-_-_-_-_-_-

برای آنان که مفهوم پرواز را نمیفهمند ، هر چه بیشتر اوج بگیری گوچکتر میشوی . . .

-_-_-_-_-_-_-_-_-_فارسی موبایل_-_-_-_-_-_-_-_-_-

گویند آن سوی ناکامی ها همیشه خدائی هست که داشتنش

جبران همه ناکامی هاست . . .

-_-_-_-_-_-_-_-_-_فارسی موبایل_-_-_-_-_-_-_-_-_-

برای بلند شدن باید خم شد ، گاهی مشکلات تو را خم میکنند

و بدان آغاز ایستادن است . . .

-_-_-_-_-_-_-_-_-_فارسی موبایل_-_-_-_-_-_-_-_-_-

برنده میگوید مشکل است اما ممکن

بازنده میگوید ممکن است اما مشکل . . .

-_-_-_-_-_-_-_-_-_فارسی موبایل_-_-_-_-_-_-_-_-_-

فرق است بین دوست داشتن و داشتن دوست

دوست داشتن امری لحظه ایست

ولی داشتن دوست استمرار لحظه های دوست داشتن است . . .

-_-_-_-_-_-_-_-_-_فارسی موبایل_-_-_-_-_-_-_-_-_-

وقتی پایت خواب می رود نمی توانی درست راه بروی لنگ می زنی!

وقتی قلبت خواب می رود نمی توانی درست فکر کنی عاشق می شوی . . .

-_-_-_-_-_-_-_-_-_فارسی موبایل_-_-_-_-_-_-_-_-_-

اگر روزی عقل را بخرند و بفروشند ما همه به خیال اینکه زیادی داریم فروشنده خواهیم بود

-_-_-_-_-_-_-_-_-_فارسی موبایل_-_-_-_-_-_-_-_-_-

علف هرز چیه؟؟!

گیاهی که هنوز فوایدش کشف نشده . . .

-_-_-_-_-_-_-_-_-_فارسی موبایل_-_-_-_-_-_-_-_-_-

از انسانها غمی به دل نگیر؛ زیرا خود نیز غمگین اند؛

با آنکه تنهایند ولی از خود میگریزند زیرا به خود و به عشق خود و به حقیقت خود

شک دارند؛ پس دوستشان بدار اگر چه دوستت نداشته باشند . . .

-_-_-_-_-_-_-_-_-_فارسی موبایل_-_-_-_-_-_-_-_-_-

زنان هوشیارتر از آن هستن که مردانگی خود را به همسران خود نشان بدهند . . .

-_-_-_-_-_-_-_-_-_فارسی موبایل_-_-_-_-_-_-_-_-_-

تاریک ترین ساعت شب درست ساعات قبل از طلوع خورشید است

پس همیشه امید داشته باش . . .

-_-_-_-_-_-_-_-_-_فارسی موبایل_-_-_-_-_-_-_-_-_-

چه خوب می شد اگر ، اطلاعات را با عقل اشتباه نمی گرفتیم و عشق را با هوس

و حقیقت را با واقعیت و حلال را با حرام و دنیا را با عقبی و رحمان را با شیطان . . .

-_-_-_-_-_-_-_-_-_فارسی موبایل_-_-_-_-_-_-_-_-_-

/ 1 نظر / 5 بازدید
ali

سلام مطلبت قشنگ بود بعد قضیه ی این فارسی موبایلا که هی بینشون بود چی بودش بعد اهان به منم سر بزن[نیشخند]